Χαρακτηρίζονται από την άριστη ποιότητα υλικών κατασκευής που εξασφαλίζουν την αδιάκοπη λειτουργία και ανθεκτικότητα τους.

Η εργονομική τους σχεδίαση και η ακρίβεια των ζυγιστικών συστημάτων παρέχουν παραγωγή υψηλού επιπέδου ποιότητας σκυροδέματος χαμηλής τυπικής απόκλισης.

Η κατασκευή τους γίνεται σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας για τους εργαζομένους, παρέχοντας ιδανικές συνθήκες εργασίας και ελαχιστοποιώντας τις περιπτώσεις ατυχημάτων .

Ο ειδικός σχεδιασμός τους στηρίζει τη προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος γενικότερα από θορύβους σκόνες και απόβλητα .

Τα έξυπνα παρασκευαστήρια αποτελούν πια την καρδιά μιας ολοκληρωμένης βιομηχανίας σκυροδέματος .