Λατομικά συγκροτήματα σύγχρονου σχεδιασμού

Η ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. απαντά στις απαιτήσεις για ποιοτική αναβάθμιση της  παραγωγής αδρανών υλικών σε συνδυασμό με υψηλό δείκτη παραγωγικότητας. Δημιουργεί ειδική γραμμή παραγωγής για πλήρη Λατομικά Συγκροτήματα Σύγχρονου Σχεδιασμού.

Για την ευόδωση αυτού του σκοπού, υπογράφηκαν αποκλειστικές συνεργασίες και αγοράσθηκαν τεχνολογίες και  τεχνογνωσίες αναγνωρισμένων κατασκευαστικών οίκων του εξωτερικού.